CÔ KIM SANG - HOÀNG PHÚC

CÔ KIM SANG - HOÀNG PHÚC
CÔ KIM SANG - HOÀNG PHÚC

Khoá 2K9 – Cô Kim Sang

10 điểm hoá là điều đặc biệt nhất đối với con từ trước đến giờ, lúc đầu con và cô chỉ đặt mục tiêu với nhau là 8 điểm, nhờ sự nhiệt huyết trong từng bài giảng của cô, những tin nhắn liên tục sau mỗi giờ học nhắc nhở và động viên của cô khiến con có đầy sự quyết tâm để đạt được mục tiêu này.

Cuối cùng, con cũng đã làm được và làm tốt hơn thế nữa, con cảm ơn nhưng lời răn đe đầy yêu thương của cô đã giúp con thấy tự tin và thích môn hoá hơn rất nhiều.

Bài Viết Khác